Pasy awaryjne czyli Rettunggasse

Jadac przez Austrie powinnismy wiedziec o obowiazku tworzenia pasów awaryjnych tzw. "Rettungasse"

Pasy awaryjne czyli Rettunggasse

Wiedeń, 23 grudnia 2011 r. - Od 1 stycznia 2012 r. Tworzenie pasów awaryjnych w obszarach o dużym nasileniu ruchu będzie obowiązkowe na austriackich autostradach lub drogach ekspresowych - czyli w miejscach, gdzie wymagane są winiety. Pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja i inne służby alarmowe będą mogły dotrzeć na miejsce o cztery minuty szybciej, a szanse poszkodowanych na przeżycie zwiększą się o 40%. Pas awaryjny ratuje życie!

 

 

Jak powstaje  pas awaryjny?

  • Jeżeli na autostradach lub drogach powstają korki lub jest duże nasilenie ruchu, wszyscy użytkownicy drogi są zobowiązani do uformowania pasa awaryjnego - przed zatrzymaniem ruchu oraz nawet wtedy, gdy nie ma w pobliżu żadnego pojazdu służb alarmowych;
  • Na drogach dwupasmowych wszystkie pojazdy ustawią się na lewym pasie równoległym do kierunku jazdy, a pozostałe pojazdy maksymalnie zbliżą się do prawej krawędzi jezdni, nawet wjeżdżając na pobocze utwardzone;
  • Ten sam system ma zastosowanie do dróg o trzech lub więcej pasach. Wszystkie pojazdy na skrajnym lewym pasie ustawiają się maksymalnie z lewej strony. Wszystkie pozostałe pasy przemieszczają się w miarę możliwości w prawo.

 

W ten sposób powstaje tzw. pas awaryjny, który może być wykorzystywany wyłącznie przez pojazdy służb alarmowych (policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe), pojazdy służby drogowej lub pomocy drogowej.

 

UWAGA:

  • Tworzenie pasa awaryjnego jest konieczne nie tylko w sytuacji, gdy zdarzył się wypadek powodujący opóźnienie w ruchu. Należy zapewnić swobodny przejazd pojazdów służb alarmowych do innych obszarów lub szpitali;
  • Tworzenie pasa alarmowego należy rozpocząć nawet wtedy, gdy użytkownicy drogi jadący z przodu jeszcze go nie utworzyli.

 

Oznacza to, że taka sama zasada, która obowiązuje obecnie w Niemczech, Szwajcarii, Czechach i Słowenii, będzie miała zastosowanie również w Austrii, gdzie tworzenie pasów awaryjnych w obszarach o dużym nasileniu ruchu jest obowiązkowe! Użytkownicy dróg, którzy korzystają z pasów awaryjnych bez upoważnienia lub którzy blokują przejazd pojazdom służb alarmowych, mogą otrzymać karę pieniężną w wysokości 2 180 EUR.

 

Broszurę informacyjną można znaleźć pod adresem http://www.rettungsgasse.com.  

 

KONTAKT: 
Leiter ASFINAG Unternehmenskommunikation
Mag. Christian Spitaler
tel.             +43 (0)/50108 10 835      
e-mail: christian.spitaler@asfinag.at