Kunsthistorisches Museum Wien

Kunsthistorisches Museum w Wiedniu jest jedną z największych i najważniejszych muzeów na świecie.  Bogate zbiory przedmiotów z siedmiu wieków, od czasów starożytnego Egiptu do końca 18 wieku. Szczególny nacisk położony jest na sztuke renesansu i baroku. Wysokiej rangi zbiorów i ich różnorodność jest w dużej mierze wynikiem preferencji i zainteresowań osób z domu Habsburgów, wśród nich cesarz Rudolf II (panował w latach 1576/12) i arcyksięcia Leopolda Wilhelma (1614/62). 1891 było uroczyste otwarcie nowo wybudowanej muzeum w Wiedniu Ringstrasse. Po raz pierwszy w kolekcji cesarskiej przebywały pod jednym dachem. Wspaniały monumentalny budynek Gottfried Semper i Carl von Hasenauer od tego czasu tworzy ramy dla honoru przez Habsburgów od wieków klejnoty