Karlskirche

Kościół św. Karola Boromeusza projektu J,B. Fischera von ErLacha to symbol barokowego Wiednia. Ufundował go Karol VI jako wotum dziękczynne za uwolnienie miasta od epidemii dżumy w 1713 r. Na patrona wybrano arcybiskupa Mediolanu z czasów epidemii w 1576 r. Budowla ukończono w 1737 r. Jest to obiekt na planie etipsy połączonej z krzyżem greckim, nakryty eliptyczną kopuła.


Centrum fasady zajmuje sześciokotumnowy portyk wzorowany na antycznych, zamknięty przez dwie dzwonnice pokryte spiralnymi reliefami ze scenami z życia patrona kościoła, co nawiązuje do rzymskiej kolumny Trajana, zwieńczone orłami i korona cesarską. Obecność portyku i kolumnowych dzwonnic uznaje s\ę za schyłek baroku i początek ktasycyzmu.

Piękne barokowe wnętrze zdobi ołtarz główny z rzeźbą św. Karola Boromeusza wznoszącego si^ do nieba na chmurze w otoczeniu aniołów, Fresk w owaLnej kopule przestawia patrona świątyni. któn/ z Matką Boską zwraca się do Trójcy Świętej z prośbą o uwolnienie świata od zarazy, W Latarni kopuły namalowany jest Duch Święty pod postacią gołębia. 

Karlskirche, Kreuzherrengasse 1; pn.-sb. 9.00-18.00, nd. 12.00-19.00. Text: Pascal